Vize WWF pro převratný legislativní rámec EU pro udržitelné potravinové systémy

Aby byly naše potravinové systémy skutečně udržitelné, musí EU přistoupit k jejich transformaci

Dopad potravinových systémů pociťujeme v každodenním životě – jsou základním pilířem našich společností a ekonomik, ale také masivně přispívají ke ztrátě biologické rozmanitosti a změně klimatu. Způsob, jakým vyrábíme a konzumujeme potraviny, je nejen neudržitelný, ale také škodlivý pro naše vlastní zdraví. V současné době jsou naše potravinové systémy zodpovědné za 34 % celosvětových emisí CO2 a za nezdravou stravu, která stojí za úmrtím každého pátého Evropana.

Evropská komise v zájmu řešení této situace pracuje na legislativním rámci EU pro udržitelné potravinové systémy, který by měl vzniknout koncem roku 2023. Tento právní předpis je součástí strategie „Farm to Fork“ (Od farmy až po vidličku), jehož cílem je začlenit udržitelnost do všech politik souvisejících s potravinami a zároveň řešit vazby mezi zdravými lidmi, zdravou společností a zdravou planetou.

Vize WWF „Vážíme si jídla“

Vize WWF „Valuing Food: for a game-changing EU legislative framework for sustainable food systems(Vážíme si potravin: Pro převratnou změnu legislativního rámce EU o udržitelných potravinových systémech) identifikuje klíčové prvky pro řešení nedostatků současných potravinových systémů. Cílem je zajistit důslednost tohoto zákona, aby byl schopen naplnit cíle a zaručit razantní transformaci potravinářského průmyslu.