Skip to content

O NÁS – WWF V ČESKU

WWF je mezinárodní nevládní organizace, která se snaží chránit přírodu a pomáhá lidem žít udržitelněji. Spolupracujeme s komunitami, politiky a podniky na hledání řešení problemů souvisejících se změnou klimatu. Pracujeme na ochraně biologické rozmanitosti, která je klíčem života na Zemi, na snižování naší ekologické stopy a využívání udržitelných přírodních zdrojů pro současné i budoucí generace.

Od roku 2017 působíme také v Česku, abychom se podíleli na společné misi WWF Střední a východní Evropa (WWF-CEE). Naším posláním je ochrana unikátních přírodních krás jedinečného regionu nazývaného Zelené srdce Evropy, ale také hledání možností harmonického soužití člověka a přírody v kulturní krajině.

WWF Česko

CO DĚLÁME

ZEMĚDĚLSTVÍ

Člověk je životně závislý na úrodě. Intenzivní zemědělská činnost má však řadu negativních dopadů na zdraví naší planety. Podporujeme udržitelné způsoby zemědělství, které jsou lékem na problémy jako jsou úbytek biodiverzity, špatná kvalita vody, přehřívání a vysychání krajiny či degradace půdy.
Člověk je životně závislý na úrodě. Intenzivní zemědělská činnost má však řadu negativních dopadů na zdraví naší planety. Podporujeme udržitelné způsoby zemědělství, které jsou lékem na problémy jako jsou úbytek biodiverzity, špatná kvalita vody, přehřívání a vysychání krajiny či degradace půdy.

POTRAVINY A UDRŽITELNOST

Změna se nachází na talíři každého z nás. Způsob, jakým vyrábíme, zpracováváme a distribuujeme potraviny, přispívá ke změně klimatu a je zodpovědný za 60 % celosvětové ztráty biologické rozmanitosti. Šíříme povědomí o těchto environmentálních souvislostech a podporujeme aktéry udržitelného potravinářského průmyslu.
Změna se nachází na talíři každého z nás. Způsob, jakým vyrábíme, zpracováváme a distribuujeme potraviny, přispívá ke změně klimatu a je zodpovědný za 60 % celosvětové ztráty biologické rozmanitosti. Šíříme povědomí o těchto environmentálních souvislostech a podporujeme aktéry udržitelného potravinářského průmyslu.

BIODIVERZITA

Rozmanitost přírody hraje klíčovou roli pro existenci člověka a fungování naší planety. Proto podporujeme praktická i legislativní řešení pro ochranu a obnovu biodiverzity na národní i evropské úrovni. Zaměřujeme se na hlavní příčiny ztráty biodiverzity v EU jako je neudržitelný způsob hospodaření, fragmentace krajiny, ztráta stanovišť a změna klimatu.
Rozmanitost přírody hraje klíčovou roli pro existenci člověka a fungování naší planety. Proto podporujeme praktická i legislativní řešení pro ochranu a obnovu biodiverzity na národní i evropské úrovni. Zaměřujeme se na hlavní příčiny ztráty biodiverzity v EU jako je neudržitelný způsob hospodaření, fragmentace krajiny, ztráta stanovišť a změna klimatu.

KLIMA A ENERGIE

Důsledky klimatických změn se promítnou do všech aspektů našich životů. Naším cílem je zvyšovat povědomí o změně klimatu a zpomalit růst teploty planety podporou uhlíkově neutrální ekonomiky a energetiky. Usilujeme o adaptaci přírody a krajiny na důsledky klimatických změn.
Důsledky klimatických změn se promítnou do všech aspektů našich životů. Naším cílem je zvyšovat povědomí o změně klimatu a zpomalit růst teploty planety podporou uhlíkově neutrální ekonomiky a energetiky. Usilujeme o adaptaci přírody a krajiny na důsledky klimatických změn.

VODA

Voda je zdrojem života. Její dostupnost je základem fungující společnosti. Usilujeme o ochranu sladkovodních ekosystémů. Podporujeme obnovu řek, niv a mokřadů. Snažíme se ovlivnit vývoj souvisejících politik a předejít tak škodlivým dopadům neudržitelného hospodaření v krajině, plýtvání vodou či nevhodným infrastrukturním projektům.
Voda je zdrojem života. Její dostupnost je základem fungující společnosti. Usilujeme o ochranu sladkovodních ekosystémů. Podporujeme obnovu řek, niv a mokřadů. Snažíme se ovlivnit vývoj souvisejících politik a předejít tak škodlivým dopadům neudržitelného hospodaření v krajině, plýtvání vodou či nevhodným infrastrukturním projektům.

LESY

Zdravé lesy jsou nenahraditelným zdrojem kyslíku a zásadní složkou klimatického systému Země. Poskytují domov tisícům druhů organismů a obživu více než jedné a půl miliardě lidí. Proto usilujeme o udržitelné využívání lesů a zvyšování odolnosti lesních ekosystémů vůči dopadům změny klimatu. K dosažení udržitelného hospodaření v lesích propagujeme certifikaci FSC.
Zdravé lesy jsou nenahraditelným zdrojem kyslíku a zásadní složkou klimatického systému Země. Poskytují domov tisícům druhů organismů a obživu více než jedné a půl miliardě lidí. Proto usilujeme o udržitelné využívání lesů a zvyšování odolnosti lesních ekosystémů vůči dopadům změny klimatu. K dosažení udržitelného hospodaření v lesích propagujeme certifikaci FSC.

PŘEHLED AKCÍ

hz-plakat-A3-

Hodina země 2023

Hodina Země každoročně inspiruje k vypnutí světel, aby šířila povědomí o klimatické krizi Tento rok nevypneme pouze naše světla, ale věnujeme 60 minut planetě pozitivní činností. Vybrat si můžete rovnou z několik. 

25.3.2023

KDEKOLIV

Snímek obrazovky 2023-02-07 141403

Vltava run

Tento rok jsme se stali partnery Vltava run 2023, abychom šířili povědomí o obnově naší krajiny včetně řek. Navštivte náš stánek a dozvěte se více.

14.5.2023

PRAHA

PRO MÉDIA

KONTAKTUJTE NÁS

Neváhejte nás kontaktovat, pokud máte zájem o spolupráci či jakýkoliv jiný dotaz.

Head of WWF Czech representation

Lenka Fryčová

Head of WWF Czech representation
lfrycova@wwfcee.org
+420 602 750 309
Agriculture Expert of WWF Czech representation

Alžběta Procházková

Agriculture Expert of WWF Czech representation
aprochazkova@wwfcee.org
Communication Manager of WWF Czech representation

Michaela Kuralová

Communication Manager of WWF Czech representation
mkuralova@wwfcee.org
WWF Česko

SLEDUJTE NÁS

KDE SÍDLÍME

KANCELÁŘ BELECO
NA ZÁTORCE 10, 160 00, PRAHA 6