Skip to content

WWF ČESKO

Tvoříme budoucnost, ve které lidé žijí v souladu s přírodou.

O NÁS: WWF V ČESKU

WWF je mezinárodní nevládní organizace, která se snaží chránit přírodu a pomáhá lidem žít udržitelněji. Spolupracujeme s komunitami, politiky a podniky na hledání řešení problemů souvisejících se změnou klimatu. Pracujeme na ochraně biologické rozmanitosti, která je klíčem života na Zemi, na snižování naší ekologické stopy a využívání udržitelných přírodních zdrojů pro současné i budoucí generace.

Od roku 2017 působíme také v Česku, abychom se podíleli na společné misi WWF Střední a východní Evropa (WWF-CEE). Naším posláním je ochrana unikátních přírodních krás jedinečného regionu nazývaného Zelené srdce Evropy, ale také hledání možností harmonického soužití člověka a přírody v kulturní krajině.

WWF V ČESKU

CO DĚLÁME

ZEMĚDĚLSTVÍ

Člověk je životně závislý na úrodě. Intenzivní zemědělská činnost má však řadu negativních dopadů na zdraví naší planety. Podporujeme udržitelné způsoby zemědělství, které jsou lékem na problémy jako jsou úbytek biodiverzity, špatná kvalita vody, přehřívání a vysychání krajiny či degradace půdy.
Člověk je životně závislý na úrodě. Intenzivní zemědělská činnost má však řadu negativních dopadů na zdraví naší planety. Podporujeme udržitelné způsoby zemědělství, které jsou lékem na problémy jako jsou úbytek biodiverzity, špatná kvalita vody, přehřívání a vysychání krajiny či degradace půdy.

POTRAVINY A UDRŽITELNOST

Změna se nachází na talíři každého z nás. Způsob, jakým vyrábíme, zpracováváme a distribuujeme potraviny, přispívá ke změně klimatu a je zodpovědný za 60 % celosvětové ztráty biologické rozmanitosti. Šíříme povědomí o těchto environmentálních souvislostech a podporujeme aktéry udržitelného potravinářského průmyslu.
Změna se nachází na talíři každého z nás. Způsob, jakým vyrábíme, zpracováváme a distribuujeme potraviny, přispívá ke změně klimatu a je zodpovědný za 60 % celosvětové ztráty biologické rozmanitosti. Šíříme povědomí o těchto environmentálních souvislostech a podporujeme aktéry udržitelného potravinářského průmyslu.

BIODIVERZITA

Rozmanitost přírody hraje klíčovou roli pro existenci člověka a fungování naší planety. Proto podporujeme praktická i legislativní řešení pro ochranu a obnovu biodiverzity na národní i evropské úrovni. Zaměřujeme se na hlavní příčiny ztráty biodiverzity v EU jako je neudržitelný způsob hospodaření, fragmentace krajiny, ztráta stanovišť a změna klimatu.
Rozmanitost přírody hraje klíčovou roli pro existenci člověka a fungování naší planety. Proto podporujeme praktická i legislativní řešení pro ochranu a obnovu biodiverzity na národní i evropské úrovni. Zaměřujeme se na hlavní příčiny ztráty biodiverzity v EU jako je neudržitelný způsob hospodaření, fragmentace krajiny, ztráta stanovišť a změna klimatu.

KLIMA A ENERGIE

Důsledky klimatických změn se promítnou do všech aspektů našich životů. Naším cílem je zvyšovat povědomí o změně klimatu a zpomalit růst teploty planety podporou uhlíkově neutrální ekonomiky a energetiky. Usilujeme o adaptaci přírody a krajiny na důsledky klimatických změn.
Důsledky klimatických změn se promítnou do všech aspektů našich životů. Naším cílem je zvyšovat povědomí o změně klimatu a zpomalit růst teploty planety podporou uhlíkově neutrální ekonomiky a energetiky. Usilujeme o adaptaci přírody a krajiny na důsledky klimatických změn.

VODA

Voda je zdrojem života. Její dostupnost je základem fungující společnosti. Usilujeme o ochranu sladkovodních ekosystémů. Podporujeme obnovu řek, niv a mokřadů. Snažíme se ovlivnit vývoj souvisejících politik a předejít tak škodlivým dopadům neudržitelného hospodaření v krajině, plýtvání vodou či nevhodným infrastrukturním projektům.
Voda je zdrojem života. Její dostupnost je základem fungující společnosti. Usilujeme o ochranu sladkovodních ekosystémů. Podporujeme obnovu řek, niv a mokřadů. Snažíme se ovlivnit vývoj souvisejících politik a předejít tak škodlivým dopadům neudržitelného hospodaření v krajině, plýtvání vodou či nevhodným infrastrukturním projektům.

LESY

Zdravé lesy jsou nenahraditelným zdrojem kyslíku a zásadní složkou klimatického systému Země. Poskytují domov tisícům druhů organismů a obživu více než jedné a půl miliardě lidí. Proto usilujeme o udržitelné využívání lesů a zvyšování odolnosti lesních ekosystémů vůči dopadům změny klimatu. K dosažení udržitelného hospodaření v lesích propagujeme certifikaci FSC.
Zdravé lesy jsou nenahraditelným zdrojem kyslíku a zásadní složkou klimatického systému Země. Poskytují domov tisícům druhů organismů a obživu více než jedné a půl miliardě lidí. Proto usilujeme o udržitelné využívání lesů a zvyšování odolnosti lesních ekosystémů vůči dopadům změny klimatu. K dosažení udržitelného hospodaření v lesích propagujeme certifikaci FSC.

AKCE A KAMPANĚ

dry soil

PŮDNÍ MANUÁL PRO ZEMĚDĚLCE: JAK UDRŽET PŮDU ZDRAVOU A PRODUKČNÍ

Jak udržet půdu zdravou a produkční? Půdní manuál vám poskytne užitečné informace pro zajištění vyšší efektivity a udržitelnosti při vaší práci.

PŘIPRAVUJEME

19

připojte se k #obnovaprirody

Připojte se k nám a více než 200 nevládním organizacím a podpořte zákon o obnově přírody, který může pomoci zvrátit přírodní a klimatickou krizi. 

DĚKUJEME

Peter Barath

THE SUSTAINABLE FUTURE CONFERENCE

Peter Barath, ředitel regionálního marketingu a partnerství WWF-CEE, se zapojí do panelové diskuse na téma World Sustainability Outlook, kde se zaměří na význam principů pro udržitelné potravinové systémy. 

14.6.2023 – JIŽ PROBĚHLO

NOVINKY

KONTAKTUJTE NÁS

Neváhejte nás kontaktovat, pokud máte zájem o spolupráci či jakýkoliv jiný dotaz.

Head of WWF Czech representation

Lenka Fryčová

Head of WWF Czech representation
lfrycova@wwfcee.org
+420 602 750 309
Agriculture Expert of WWF Czech representation

Alžběta Procházková

Agriculture Expert of WWF Czech representation
aprochazkova@wwfcee.org
Communication Manager of WWF Czech representation

Michaela Kuralová

Communication Manager of WWF Czech representation
mkuralova@wwfcee.org
WWF V ČESKU

SLEDUJTE NÁS

KDE SÍDLÍME

KANCELÁŘ BELECO
NA ZÁTORCE 10, 160 00, PRAHA 6