WEBINÁŘ: UDRŽITELNÉ FIREMNÍ HOSPODAŘENÍ S VODNÍMI ZDROJI

WEBINÁŘ: UDRŽITELNÉ HOSPODAŘENÍ S VODNÍMI ZDROJI PRO FIRMY 15.4.2024

Klimatické změny a rostoucí počet obyvatel přinášejí vážné výzvy, jako je zhoršující se nedostatek vody, sucho, ohrožení světové potravinové produkce, riziko degradace majetku pro podniky, ale také znečištění a úbytek přírodních ekosystémů. Nicméně, soukromý sektor má potenciál změnit tento vývoj a přispět k řešení trojí krize spojené s vodou, klimatem a biodiverzitou, při zachování ziskovosti podnikání.

 

 Jak může vaše firma zmírnit rizika spojená s vodou?

 Webinář věnovaný udržitelnému využívání vodních zdrojů je určen pro manažery udržitelnosti a oddělení společenské odpovědnosti firem (ESG) působících zejména v odvětvích, které jsou náročné na spotřebu vody, včetně zemědělství, módy, energetiky, nápojů, pojišťovnictví a finančního sektoru. 

Odborníci WWF, konzultanti v oblasti udržitelnosti a další partneři představí způsoby, jak zmírnit rizika spojená s využíváním vodních zdrojů a zároveň využít příležitosti pro vaše podnikání.

PROGRAM

 

10:00 – 10:10 Zahájení (Lenka Fryčová, WWF) 

10:10 – 10:20 Požadavky na reporting podle nového nařízení EU (Vojtěch Čemus, Univerzita Karlova)

10:20 – 10:40 Rizika související s vodou a jejich souvislost (Vojtěch Kotecký)

10:40 – 10:55  Jak se mohou zapojit firmy při lepším hospodaření s vodou (Emöke Györfi) 

10:55 – 11:15 Vyhodnoťte a reagujte na vodní rizika s bezplatným nástrojem Water Risk Filter (Dadiyorto Wendi) 

11:15 – 11:35 Inspirativní příklady dobré praxe: Coca Cola (Ladislav Jelen)

11:35 – 11:45 Diskuze a dotazy

 

Webinář bude probíhat v Češtině s výjimkou zahraničních přednášejících. Případné dotazy a odpovědi budou přeloženy.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

LENKA FRYČOVÁ (WWF V ČESKU)

V současné době zastupuje organizaci WWF v Česku, které spadá pod WWF-CEE. Je odbornicí na financování ochrany přírody a krajiny. 

EM¨ÖKE GYÖRFI (WWF-CEE)

Regionální manažerka WWF-CEE pro správu vodních zdrojů.  Přináší zkušenosti s mezinárodní obnovou řek a mokřadů a know-how v oblasti udržitelnosti a udržitelné transformace podniků.
 

VOJTĚCH ČEMUS (FLAGSHIP, UNIVERZITA KARLOVA)

V aplikací otázek životního prostředí v byznysu se zaměřuje především na problematiku dodavatelských řetězců, klimatu či biodiverzity. Vojtěch pracuje jako strategista v oblasti životního prostředí v konzultační společnosti Flagship, kde pomáhá firmám analyzovat jejich dopady na životní prostředí, vytvářet environmentální strategii a reportovat svůj dopad v rámci životního prostředí.
 

VOJTĚCH KOTECKÝ (UNIVERZITA KARLOVA)

Pracuje na Centru pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy (COŽP UK). Má zde na starosti práci s podniky a veřejnou správou na vytváření a zavádění environmentálních inovací. Pravidelně také přispívá do českých deníků i jiných médií. Deset let sloužil jako člen Rady vlády pro udržitelný rozvoj, je místopředsedou Komise pro klima Rady vlády pro vědu, výzkum a inovace, členem Vědecké
rady Ministerstva životního prostředí, Rady Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a Rady národního parku České Švýcarsko. Obdržel Cenu ministra životního prostředí za „za významný přínos prosazování věcnosti a odbornosti do veřejné debaty o ochraně životního prostředí“.

 
 

DADIYORTO WENDI (WWF NĚMECKO)

Dadiyorto is the partnership and engagement officer at WWF for the Risk Filter Suite. He is responsible to manage and deliver biodiversity and water risk assessment projects for corporate partners; and provide training and capacity building on the Risk Filter Suite to WWF Offices.Dadiyorto is the partnership and engagement officer at WWF for the Risk Filter Suite. He is responsible to manage and deliver biodiversity and water risk assessment projects for corporate partners; and provide training and capacity building on the Risk Filter Suite to WWF Offices.
 
HOSTÉ: LADISLAV JELEN (COCA COLA)